Du ska kunna känna dig trygg med dina personuppgifter hos Vardagsentreprenören

Har du vad som krävs? RM-POPUP

Integritetspolicy -

Integritet är viktigt för mig! Du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas.

Jag strävar efter att kunna vara transparent med hur dina personuppgifter behandlas (som personuppgiftsansvarig) och dina dataskyddsrättigheter. Om du har frågor eller känner att något är otydlig, kontakta mig.

Introduktion

Denna integritetspolicy beskriver mina policyer och procedurer för insamling, användning, utlämning eller lagring av din information när du använder tjänsten och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Nedan riktlinjer följer de skyldigheter och rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Jag använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna integritetspolicy.

I denna integritetspolicy beskriver jag hur och varför jag behandlar personuppgifter, vilka slags uppgifter som behandlas samt vilka rättigheter du har som registrerad samt vilket ansvar jag har.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom robinHAAF verksamhet är Robin Haaf personuppgiftsansvarig. (org. nr 8712053571, Västra Bernadottesgatan 25A, 216 12 Malmö)

Vilka personuppgifter samlas in?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Dessa uppgifter kan handla om exempelvis namn och e-postadresser. Jag behandlar i huvudsak ditt namn och e-mail samt i vissa fall telefonnummer, jobbroll eller företaget du arbetar på. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig.

Syfte, laglig grund och lagringsperioder

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Vem jag delar dina personuppgifter med

För att driva min verksamhet effektivt och säkert måste jag ibland dela dina personuppgifter med andra (pålitliga) parter som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det kan vara databehandlare, redovisningskonsult, professionella rådgivare från andra branscher (som juridik och finans) IT-stöd vid behov samt offentliga myndigheter som t.ex Skatteverket: när jag är skyldiga att rapportera till dem.

När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

I vissa fall kommer dina personuppgifter att överföras till ett "tredje land", det vill säga utanför EU/EES. Till exempel där jag använder databehandlare för att hantera webbinfrastruktur i molnet. Jag använder endast databehandlare som jag litar på.

Informationssäkerhet

För mig är informationssäkerhet lika viktigt som integritet. Jag använder exempel starka lösenord, datakryptering, tvåfaktorsautentisering och flera andra åtgärder för att säkra data och förhindra obehöriga från att komma åt, ändra, radera eller på något sätt påverka den data jag lagrar, inklusive dina personuppgifter. Allt för att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt.

Dina rättigheter med avseende på din information

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Ändringar av denna integritetspolicy och framtida behandling

Om jag ändrar mina processer eller förändringar i lagstiftning sker kommer denna integritetspolicy att uppdateras. Jag kommer då att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicy på vardagsentreprenoren.com/integritetspolicy (den här sidan).

Du rekommenderas att granska denna integritetspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida. Då uppdateras datumet "Senast uppdaterad" längst ned i denna integritetspolicy.

Så här kontaktar du mig

Om du har några frågor om vår integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta via mejl: robin@vardagsentreprenoren.com.

Denna integritetsmeddelande uppdaterades senast: 7 juni 2023