This is some text inside of a div block.

Hur jag använder berättelser i marknadsföring

När läsarna tappar fokus hamnar de på andra tankar. Detta gör att de inte tar in ditt budskap. Men med hjälp av en berättelse har de kvar ditt företag i tanken. Detta är det vi vill åt.

Content

Hur jag använder berättelser i marknadsföring

Lärling inom Digital Marknadsföring

Har du någon gång läst en bok, sida eller annan text, sedan insett att du tänkt på annat och inte kommer ihåg de senaste 3 styckena? Har du någon gång läst en annan text eller bok och vandrat in i boken eller textens värld? Som att du inte längre är i ditt rum utan istället i boken?

Detta är precis vad jag har skrivit om idag och hur DU ska skriva så att dina läsare faller in i din text istället för ut. 

Det finns en del psykologi bakom detta, men jag ska hålla det kort. Narrative transportation är ett ord som syftar på när någon transporteras från den miljön de befinner sig i, in i berättelsens miljö.

 När vi är inne i berättelsen på detta vis sänker vi vår mentala brandvägg. Detta gör läsaren mycket lättare att övertala.

När läsaren då tappar fokus hamnar hen på andra tankar än just det hen läser kommer tankarna fortfarande vara i berättelsens värld. Om de är kvar i berättelsens värld är de var hos ditt företag i tanken. Detta är självfallet något vi vill uppnå. 

Här är enligt en studie som utfördes 2019 av tourism management: De 3 bästa knepen för att lyckas med detta.

En förklaring på hur man använder plot i marknadsföring med hjälp av en bild på en man som sover och sedan går upp ur sängen och jobbar

Vad är skillnaden på plot och handling?

Innan jag börjar prata om hjärnan så måste vi först förtydliga vad plot är för någonting. Plot skiljer sig från handling på det vis att handlingen är de viktiga händelserna i berättelsen. Den är det som tar oss från den ena händelsen till den andra. 

Vad fick mannen att kliva upp ur sängen och börja jobba?

Så varför behöver vi plot? Om vi inte ger läsaren ploten utan bara handlingen så kommer deras hjärna behöva jobba hårt för att fylla i tomrummen i berättelsen. Detta gör hen mindre benägen att transporteras in i din berättelse. 

Se till att ge så mycket plot som möjligt för att ge dina läsare den bästa chansen att transporteras dit du vill transportera dem.

En simplistisk bild som förklarar hur man använder miljö i en berättelse i marknadsföring

Hur jag använder miljön i berättelsen

Vi måste skapa en tydlig miljö som läsarna kan transporteras till. Om allting blir för luddigt kommer läsarna inte ha någonstans att transporteras. 

Försök beskriva miljön med så få ord som möjligt, men ändå väldigt ingående. Kom bara ihåg vad vårt mål med detta är: Vi ska ge dem precis så mycket information som krävs för att de ska kunna transporteras in i berättelsens värld.

Vi är inte är Stephen King, vi skriver inte en novell på 800 sidor. Ett bra sätt att göra detta på är att ha med årtal, årtionde eller tidsperiod. 

Första persons vy på när man sitter ner med en tablet och ska börja skriva sin brand story i marketing

Berätta DIN berättelse

Har du någon gång läst en text på en hemsida där någon berättar om sig själv i tredjeperson? “Linda är en självsäker entreprenör, Linda har en hund.” Det blir riktigt obekvämt att läsa. 

Om du har en text skriven om dig, ditt företag eller din klient i tredje person, bör du gå in och skriva om den texten på direkten.

 Om man istället skriver med orden: “Vi” och “Jag”, minskar avståndet mellan författaren och läsaren. Detta ökar tilliten till företaget som i sin tur ökar försäljningen.

Vad kan du ta med dig till din copy?

I kortare format kan man säga att vi ska göra det lätt för läsaren att tappa bort sig i berättelsen. Detta gör vi genom att göra allting så lätt för deras hjärna som möjligt. 

Detta gör vi i sin tur genom att ha med mycket plot, beskriva miljön vi är i (helst med en historisk koppling) och slutligen vara noga med att skriva i första person. 

När läsaren tappar bort sig i din berättelse kommer de sänka sin mentala brandvägg. När de gör detta kommer de vara mycket mer lätta att övertala. 

Jag tänker också dela med mig av ett exempel. Detta exempel kommer från hemsidan av ett företag som tillverkar jeans som är väldigt svåra att använda, måste handtvättas och kostar nästan 10 gånger mer än andra jeans. 

De har trots detta lyckats jätteväl. För mig finns det inga tvivel om att det är på grund av företagets berättelse som kommer här:

Cardigan är en liten by med 4000 godhjärtade invånare. 400 av dem brukade göra jeans. De gjorde 35 000 par i veckan. I tre decennier.

Men en dag stängs fabriken ner. Den lämnade byn. All kunskap och färdighet fanns kvar, men det saknades ett sätt att visa världen vad de kunde.

Därför har vi startat Hiut Denim. För att ta tillverkning med oss hem igen. För att använda all färdighet och kunskap vi har och ge liv till vår by igen.

Som en av mästarna sade till mig när jag intervjuade: “Detta är vad jag vet hur man gör. Detta är vad jag gör bäst.” Jag bara satt där och tänkte att jag måste få detta att funka.

Så ja, vår by ska göra jeans igen.

Nu kör vi.

Detta är ett väldigt bra exempel på hur man kan använda plot, miljö och första persons berättande för att verkligen transportera någon till den lilla staden av Cardigan.

 Företaget är Hiut Denim Company för er som vill forska vidare.

Latest Articles

No items found.

FAQ - Digital Marknadsföring