This is some text inside of a div block.

Hur jag gör min text till en kärleksdryck

När man skriver en berättelse vill man att läsarna ska fastna för karaktärerna. Detta är hur man bör göra enligt vetenskapen.

Content

Hur jag gör min text till en kärleksdryck

Lärling inom Digital Marknadsföring

När vi läser texter skapar vi band med karaktärerna. När vi läser en text med rätt struktur blir vi kära i dem. 

Oxytocinrespons är någonting som händer när en mamma ammar sitt barn. Det är en väldigt viktig om inte den viktigaste delen av kärlek. Man kan säga att kärlek är en kemisk reaktion. Denna reaktion drivs av oxytocin.

Enligt en nyligen publicerad studie i Frontiers in Psychology är det troligare att berättelser med en viss struktur ger upphov till en högre mängd oxytocin i hjärnan. Om du skriver med denna struktur kommer dina läsare lättare skapa känslomässiga band med ditt varumärke.

Hur skapar man band med sina kunder?

Det finns 3 olika typer av band en person kan ha till ett varumärke.

Objektnivå

Självcentrerad nivå

Sociala nivå

Objektnivån är när en person använder din brand-story för att ta reda på mer om din produkt.

Självcentrerade nivån är när personen identifierar sig med ditt varumärke.

Den sociala nivån är när personen kan skaffa din produkt för att vara del av något större. Ditt varumärke är alltså så starkt kopplat till identiteten att folk köper din produkt för att komma närmare sin egen identitet. 

Vi vill såklart att läsarna ska känna alla, men den sociala är viktigast, sedan den självcentrerade och till sist objektnivån.

Detta är banden vi vill skapa med oxytocin. Detta är det som kommer göra att personer vill köpa din produkt.

När de skapar ett band mellan din produkt och deras identitet så vill de ha din produkt för att uttrycka sin identitet.

Hur ska vi nu skriva vår berättelse så att det skapar en oxytocinrespons i läsaren? 

Det finns två olika typer av plot: Inbäddad och enskild. Inbäddad plot är när huvudhistorien är sammanvävd med flera små berättelser. Denna struktur berättar hjältens historia och belöningen är hur hjälten ändras som person.

Detta fokuserar inte på att hjälten t.ex blir rik i slutet, utan snarare hur han gav upp allt guld han kunde haft för att behålla sin värdighet.

Enskild plot har mer av en linjär struktur med en central handlingslinje. Den är enklare och lättare att följa, men det är mindre troligt att den orsakar en oxytocinrespons hos läsaren. 

Enskild plot fokuserar på att visa Hjältens berättelse och belöningen i slutet är oftast rikedom, nöje eller njutning. Som i en kärleksberättelse där killen till slut får tjejen utan att ha växt som person.

Studien visade att berättelser med en inbäddad handling var mer benägna att orsaka frisättning av oxytocin hos läsaren än de med en enskild handling

Ett bra exempel på en berättelse med en inbäddad intrig är sagan om ringen . Denna berättelse följer hjältens resa och hur han förändras som person.

I slutet är hans belöning inte rikedomar eller nöjen, utan en större förståelse för sig själv och sin omgivning.

Så om du vill väcka känslor hos dina läsare, försök att skriva berättelser med en inbäddad handlingsstruktur. Detta kommer att bidra till att orsaka en frisättning av oxytocin i deras hjärnor, vilket gör att de kan göra djupare kopplingar till ditt innehåll.

Vart passar varumärket in?

Varumärket ska inte vara hjälten. I studien hade 10% av de brand storys som undersöktes sitt eget varumärke som hjälten. Dessa var några av de som gav minst oxytinrespons av alla.

Istället bör ditt varumärke framställas som en mentor eller guide som hjälper hjälten på hans resa.

Ditt varumärke bör också bidra till att få fram det bästa hos människor och skapa positiv förändring. Visa hur ditt varumärke kan hjälpa människor att uppnå sina mål och drömmar, samtidigt som du erbjuder stöd och vägledning.

Det finns en väldigt bra Coca-Cola reklam som utspelar sig vid jul. Det går en liten pojke längs de snöiga gatorna i New York. Han ser sig omkring och märker att ingen är glad. Det finns ingen julkänsla. Pojken skaffar en back Coca-Cola flaskor och börjar ge ut dem till folk och julstämningen kommer tillbaka och alla blev glada.

Det handlar inte om vad Coca-Cola kan göra. Det handlar om vad kunderna kan göra med Coca-Cola. Den visar hur varumärket kan hjälpa till att få fram det bästa hos människor och skapa positiv förändring.

Genom att införa dessa tekniker i ditt berättande kan du skapa berättelser som väcker känslor hos läsarna och uppmuntrar en frisättning av oxytocin. På så sätt kan du skapa djupare kontakter med din publik och öka engagemanget för ditt innehåll.

Hur ser strukturen ut?

Nu när vi har kollat på vad som ska spela vilka roller så ska vi kolla på strukturen och hur den ska se ut. Strukturen ska vara uppbyggd av 3 olika steg: Normala - Explosion - Nya normala. Utan dessa tre element kommer oxytocinresponsen inte att utlösas.

Den första delen, det normala, handlar om att etablera karaktärerna och miljön. Detta gör att läsarna kan bli investerade i berättelsen och känna sig knutna till den. 

Den andra delen, explosion, är en dramatisk händelse som ändrar handlingen och leder till turbulens eller osäkerhet. Detta skapar spänning och håller läsarna fast vid vad som händer härnäst. 

Slutligen representerar en ny normalitet hur karaktärerna har vuxit eller förändrats som svar på händelsen. Det ger läsarna en känsla av avslutning och tillfredsställelse när de kan se hur allting kommer att sluta i slutändan.

Men vad ingår i Normalen? Här ska vi ha med "Call To Adventure". Det säger kanske sig själv. Detta är när hjälten får sitt uppdrag. Det finns också ett problem eller en konflikt. Det är när något hotar vår hjältes uppdrag och de måste komma på kreativa lösningar för att övervinna det.

Explosionsstadiet är där vi lägger in "tröskelöverskridandet". Detta är när hjälten möter sina rädslor och tar steget över till den okända världen. Detta är när hjälten säger: "Om jag tar ett steg till så är jag längre hemifrån än någonsin tidigare". Detta är den punkt i berättelsen där det inte finns någon återvändo.

Det nya normala är den plats där vi placerar berättelsens höjdpunkt och där vi löser problemet eller konflikten. Detta är när hjälten har övervunnit alla sina hinder och nått framgång. Framgången kan ofta vara personlig. Hjälten kanske har blivit mindre självisk eller lärt sig någon moralkaka.

Nu när vi vet hur en berättelse är uppbyggd och hur den ska skrivas för att väcka känslor hos läsarna, låt oss sammanfatta. En bra berättelsestruktur frigör oxytocin i läsarens hjärna och uppmuntrar djupare förbindelser med din publik. 

Den bör ha tre stadier: normal, explosion, ny normal. Detta inkluderar en uppmaning till äventyr och ett problem eller en konflikt. Explosionen bör ha en tröskelövergång och det nya normala bör innefatta lösningen på problemet och framgång.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du skapa berättelser som kommer att knyta an till dina läsare på ett känslomässigt plan och uppmuntra frisättning av oxytocin. Detta bidrar inte bara till att fördjupa kontakterna mellan dig och dina läsare det kan uppmuntra dina läsare att agera på sina känslor och bli mer engagerade i ditt innehåll.

PSST! Om du tyckte om innehållet i denna så har jag även skrivit en annan blogg som handlar om hur man kan använda berättelser inom marknadsföring för att sälja mer.

Latest Articles

No items found.

FAQ - Digital Marknadsföring

Hur kan jag få folk att identiera sig med mitt varumärke?

För att människor ska skapa band krävs det oxytocin. Den är känd som kärlekshormonen. Om man skriver på ett visst sätt med vissa regler så kommer det att trigga en oxytocinrespons i hjärnan på läsarna och därav kommer de skapa ett band med ditt varumärke,