This is some text inside of a div block.

I 5 steg har du skapat en digital strategi för ditt företag

Att skapa digitala strategier behöver inte vara komplicerat - I det här inlägget har jag delat upp det i fem steg. De är djupgående men ger dig en stabil grund i ditt skapande av en digital strategi för ditt företags bästa.

Digital Marknadsföring

I 5 steg har du skapat en digital strategi för ditt företag

Marknadsföringsstrateg

Som företagare vet du att det är viktigt att ha en närvaro på nätet för att locka till sig nya kunder och utveckla ditt företag. Men med så många alternativ och så mycket information där ute kan det vara svårt att veta var man ska börja.

Att skapa digitala strategier behöver inte vara komplicerat - I det här inlägget har jag delat upp det i fem steg. De är djupgående men ger dig en stabil grund i ditt skapande av en digital marknadsföringsstrategi för ditt företags bästa.

1. Ha tydliga mål i ditt företag

Det första steget i att skapa en framgångsrik digital marknadsföringsstrategi är att ta ett steg tillbaka och tydligt definiera syftet med ditt företag.

  • Vad är det du vill uppnå?
  • Hur vill du att ditt företag ska växa och utvecklas?
  • Vad är den ultimata drömmen du hade när du startade företaget från början?

Det är först när du har en tydlig förståelse för dina mål som du kan börja utveckla en plan för hur du ska uppnå dem, utan de målen så kommer din digitala marknadsföringsplan inte att ta dig i rätt riktning.

2 . Nu kan vi börja med din digitala strategi

Det andra steget i att skapa din digital strategi är att definiera din funnel / försäljningstratt. Om du inte redan har definierat den så borde du göra det först.

Din funnel ger dig en tydlig bild över stegen en kund helst behöver ta för att göra ett köp hos dig. Att fria redan på första dejten, har en ganska låg konverteringsgrad! 

En snabb förklaring av en funnel i 3 steg:  

  • Hur får dina kunder reda på dig, vad blir deras första kontakt med dig?
  • När de har hittat dig, vad är deras nästa steg?
  • Till slut, vad är det sista steget som de tar för att ta beslutet av att handla av dig.
Din digitala marknadsföringstrategi handlar till stor del om att skapa den första nyfikenheten som gör att någon tar kontakten med dig.

När du har svarat på dessa frågor får du en bättre uppfattning om vilken typ av innehåll du behöver skapa och vilka plattformar du behöver använda för att nå din målgrupp.

3. Undersök din målgrupp

Det tredje steget i att skapa en digital strategi är att ta reda på mer om din målgrupp, de människor som du vill nå fram till.

  • Vilka är de?
  • Vad har de för intressen?
  • Var håller de till på nätet?

Genom att besvara dessa frågor kan du avgöra vilka plattformar och därefter strategier som med största sannolikhet når dem och övertygar dem att vidta de åtgärder som du vill att de ska vidta.

Om din målgrupp till exempel är unga vuxna vill du fokusera dina insatser på sociala medieplattformar som TikTok och Instagram. Om de är äldre vuxna kanske du har större framgång med e-postmarknadsföring eller facebook.

Nyckeln är att känna din målgrupp och utforma ditt budskap därefter. Då når du marknaden där de befinner sig, där de letar efter information och därifrån få dem att vidta de åtgärder du vill för att fortskrida på kundresan.

4. Skapa övertygande innehåll

När du har definierat dina mål och undersökt din målgrupp är det dags att börja skapa innehåll. Men inte vilket innehåll som helst..

Du behöver tala direkt till målgruppens behov och intressen. Innehållsmarknadsföring är ett av de mest effektiva sätten att nå nya kunder och utveckla ditt företag, men bara om det görs på rätt sätt.

Ha dina mål i åtanke när du skapar varje innehåll och se till att det är användbart, intressant och relevant för din målgrupp.

Prata om dina kunders problem och smärtpunkter, besvara deras frågor och ge dem värdefull information som tar dem vidare i sitt liv.

Fall inte på mållinjen med att göra så att ditt innehåll inte är visuellt tilltalande och lättläst.

5. Främja ditt innehåll

Du har lagt ner mycket tid och kraft på att skapa värdefull content som håller top notch kvalité - nu är det dags att se till att det blir sett av rätt personer.

Marknadsföring av ditt innehåll är ett viktigt steg i varje digital strategi, och det finns en mängd olika sätt att marknadsföra ditt innehåll på nätet.

Marknadsföring i sociala medier, e-postmarknadsföring och betalda annonser är alla effektiva metoder för att få ditt innehåll sett av en större publik.

Om du har en liten budget finns det fortfarande många alternativ - att nå ut till influencers och att göra sökordsundersökningar är båda kostnadseffektiva sätt att se till att ditt innehåll ses av de personer som sannolikt är mest intresserade av det.

Oavsett vilken metod, eller metoder, du väljer är distributionen av din contents viktiga resurser en del som gör din digitala strategi framgångsrik.

Det är inte den bästa idéen att bara skapa och vänta på att de ska komma.

Du behöver vara proaktiv med din digitala strategi - vilket ibland kan vara att släppa en del på din perfektionism och dogma.

Om du följer dessa fem steg kan du skapa en digital strategi som hjälper skapar möjligheter till en långsiktigt strategisk digitalisering av din marknadsföring som ser till att du rör dig i rätt riktning för att nå dina mål och som inte bara utvecklar dig, utan även dig som entreprenör.

Kom ihåg att framgång inte sker över en natt - det krävs tid, ansträngning och konsekvens för att se resultat av dina digitala marknadsföringsinsatser. Men om du fortsätter att fokusera på att skapa kvalitetsinnehåll, analysera dina insatser och marknadsföra det på ett effektivt sätt så kommer du resultaten börja att visa sig i din statistik!

Latest Articles

No items found.

FAQ - Digital Marknadsföring